Y tế & Thuốc

Kim tiêm dùng trong thú y

3.500₫ 3.000₫

Kim cong khâu da dùng trong thú y

5.000₫ 3.000₫
Hotline: 0971.700.935